Min MedicinApp

imageDet är alltid extra roligt att testa svenska appar. Svenska appar som dessutom tillför något extra.

Några saker är speciella i vårt land och det finns flera som försökt med programvara för vård och omsorg utan att lyckas speciellt bra. Ofta beroende på att perspektivet inte är från användare utan blir för tekniskt. Här har vi en app som flyttat fokus till att hjälpa till att hålla ordning på medicinering för dig och dina anhöriga.

MinMedicinApp_för_iPhone__iPod_touch_och_iPad_från_App_Store_i_iTunesMin Medicinapp!

Här har vi Min Medicinapp, en app som har flera användningsområden och en app som kan göra skillnad. Det handlar förstås om medicin och hur du tar medicin. Appen kan hålla koll på vilka mediciner du äter och även när du ska äta dem. Du har för det första en koppling till databaserna som behövs för att få bra och relevant information om läkemedel och för det andra funktioner som påminner dig när du ska ta din dos, när du ska förnya recept och när dina mediciner börjar bli gamla i skåpen. Skulle du glömma helt och hållet så kan närmsta anhörig eller vårdgivare få ett automatiskt mail om att du missat.

imageHåll koll på medicineringen!

Den första fliken samlar dina läkemedel, dels kan du välja att få påminnelse när du ska ta dina läkemedel, dels kan du fylla i hur många doser du har kvar och när din medicin är utgången. Här kan du också räkna på doser i doskalkylatorn. Här får du också veta om dina mediciner passar ihop eller om de bör undvikas.
Den andra fliken har hand om dina kontakter och kontaktpersoner, för att skicka mail om att något är missat.
Den tredje fliken är inställningar och här kan du visa eller dölja menyalternativ för att få appen precis som du vill ha den.
Sista fliken innehåller information om hur läkemedelsinformationen hämtas via FASS och SIL. Tips om hur du använder appen och liknande. Totalt så är det en väldigt lätthanterlig app som gör det den ska utan att krångla till något.

Automatiska meddelanden och påminnelser.

MmappDu får automatiskt meddelande via appen men också via mail när du glömmer att ta någon dos eller när det är dags att förnya recept. Men du väljer själv vilket läkemedel som ska skapa påminnelse och vilka som ska vara med utan påminnelse.
Skriver du in alla dina mediciner får du nämligen ytterligare en funktion, som kanske är viktigast av alla: att appen håller koll på om dina mediciner passar ihop eller ej. Något som orsakar onödigt lidande för folk som i god tro blandar lite receptfria läkemedel. Har man otur kan det skapa en farlig “cocktail-effekt” med sina andra mediciner.
Dessutom kan läkaren ha fel, eller kan missa att en viss sammansättning faktiskt ger felaktiga resultat. I appen får du en stor grön skylt som meddelar att medicinerna samverkar på ett bra sätt. På samma sätt ser du en stor röd skylt om något inte passar ihop.

Hjälp dina anhöriga.

Appen har möjlighet att ange kontaktpersoner, det skulle kunna vara en anhörig eller en vårdgivare som behöver extra koll. Skulle någon glömma att ta sin medicin kan du eller läkaren få ett mail med den informationen, medan inget brev går iväg om patienten klickar att de tar dagens dos. En funktion som gör att du kan hålla koll på en glömsk anhörig, om du nu får personen att använda en smartphone för att sköta detta från början.

Vårdgivare och proffs.

imageDet är förstås inte bara anhöriga och privatpersoner som har nytta av appen, vårdgivare kan med vetskapen om appen prata med patienter och få en annan typ av kontroll genom funktionerna. Det finns självklart en version för proffs som ger mer information kring läkemedlen och hur mediciner samverkar, men det går då via licens och inte via denna app. Det är dock flera vårdgivare som kan använda sig av funktionerna och kopplingarna till databaserna, som ger detaljerad information om läkemedlen och dess effekter. Som privatperson är det en bra sammansättning av information, där man kan fördjupa sig men där man slipper känna sig osäker.

Slutsats.

Här har vi en app som försöker skapa funktion på ett enkelt sätt. Det är enkelt och tydligt att läggs till läkemedel och man får en snabb koppling till databaser med mängder sv information för den som vill läsa på om sin medicin. Ändå känns det hela enkelt och tydligt. En känsla av att syftet är närvarande, följer genom appen. Även om du kan finna info så är det påminnelsen och kontrollen som omger. Funktionerna att påminna om medicinerna samt att kontrollera om det är riskfritt att äta dem tillsammans är viktiga funktioner. Varje år går miljarder till felmedicinering och lidandet av effekterna från medicinerna följer efter.

Nackdelen är att ”mormor” aldrig kommer använda appen. Min mormor vill inte ens ha en smartphone. Men det är något som övervinns av att vi vet att hjälpmedlen finns. Till slut kommer många skaffa en smartphone eftersom det då är så mycket enklare. Fler och fler äldre skaffar smartphone och då kommer svårigheten minska, men just nu är det där min svårighet ligger.

Min MedicinApp kostar 49kr och riktar sig till sjukvårdspersonal, hemtjänst och liknande. Men också privatpersoner.

Här nedan är tillverkarens beskrivning:

imageMinMedicinApp

Under två års tid har vi utvecklat beslutsstödet EviDos till vårdpersonal. Under tiden har vi sett behovet av läkemedelsinformation till sjukvårdspersonal men även privatpersoner i samarbete med hemsjukvård. Målet med applikationen är att ge privatpersoner ett verktyg där de kan;

  1. lägga in sina läkemedel och få svar på om de passar tillsammans eller ej. Detta är speciellt viktigt för äldre personer med komplex läkemedelsbild. Applikationen kan ge en samlad bild på både receptbelagda och receptfria läkemedel. Det är endast personen själv som vet vilka läkemedel hon tar
  2. få en påminnelse, ett tydligt meddelande med foto & namn på tabletten, om att ta sina läkemedel. Personer som tar sin medicin regelbundet får en bättre livskvalitet. Medicinerna får då den effekt som det är tänkt. Applikationen förenklar och ger struktur i vardagen för personer med flera läkemedel
  3. om personen inte bekräftar påminnelsen kan man välja att skicka ett meddelande till en kontaktperson
  4. få påminnelse om när medicinen börjar ta slut eller när du behöver ett nytt recept. Detta skulle minska stress när man upptäcker att det är bara en tablett kvar både för den äldre men även för anhörig.
  5. få uppdaterad läkemedelsinformation på alla läkemedel på ett enkelt sätt, något som är speciellt viktigt när det gäller dosering och biverkningar.
  6. kunna räkna ut doseringar på receptfria läkemedel

Applikationen skulle avlasta många oroliga anhöriga som tar ett stort ansvar för att deras mor, far eller barn ska ta sina mediciner som de är ordinerade. Det gäller speciellt personer som äter antidepressiva eller läkemedel mot demens, alzheimers eller epilepsi. MinMedicinApp skulle höja patientsäkerheten och på sikt avlasta sjukvård och anhöriga. MinMedicinApp skulle även höja självkänslan.

CE-märkning är klar och MinMedicinApp finns på Appstore från och med den 20 augusti 2013.

Tack Hjälpmedelsinstitutet för att ni trodde på MinMedicinApp!

MinMedicinApp_produktblad

Användarmanual_MinMedicinApp

Ladda ner MinMedicinApp här!